Thursday, 4 May 2017

முழங்கால் ஆர்தோஸ்கோபி சிகிச்சை, சென்னை

முழங்கால் மூட்டுகளில் ஏற்படும் நுணுக்கமான பிரிச்சனைகளையும் முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி சிகிச்சையின் மூலம் கண்டறியப்பட்டு அதனை சரி செய்ய முடியும். முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி சிகிச்சை உலக அளவில் மூட்டு சம்பந்தபட்ட பிரிச்சனைகளுக்கு மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இவ்வகை சிகிச்சையில் பாதிப்படைந்த பகுதியில் ஒரு சிறு துளையிட்டு, அதில் கேமரா மூலமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது.

http://mahiclinic.com/knee-arthroscopy/index.html
முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி எதற்கு செய்யப்படுகிறது :

  • கிழிந்த மாதசிசை நீக்க அல்லது சரிசெய்ய
  • சேதமடைந்த அல்லது கிழிந்த இணைப் பிணைப்பு
  • சேதமடைந்த அல்லது கிழிந்த ACL அல்லது PCL
  • கூட்டு சேதமடைந்த அல்லது வீக்கம்
  • பேக்கர் நீர்க்கட்டி நீக்குதல்
  • தவறான நெம்புகோல் மேலாண்மை
  • குறைபாடுள்ள குருத்தெலும்புகளை சரிசெய்தல்
  • முழங்கால் எலும்பு முறிவு திருத்தம்
  • முழங்கால் மூட்டு உள்ள உடைந்த குருத்தெலும்பு சரிசெய்தல்முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி சிகிச்சை செயல்முறைகள்
:

இவ்வகை சிகிச்சை முறையில் முழங்காலில் முதலில் ஒரு சிறு துளையிட்டு, அதனுள் மிக சிறிய கேமரா செலுத்தி, அதன் மூலம் பாதிப்படைந்த பகுதியை மிக துல்லியமாக சரி செய்யப்படுகிறது. மேலும் இச்சிகிச்சை முறையில் இரத்தம் கசிந்து அப்பகுதி முழுவதும் பாதிப்படையாமல் இருக்க, உப்பு செலுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் இரத்த கசிவு தவிர்க்கப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு உப்பு வெளியேற்றப்பட்டு துளையிடப்பட்ட பகுதி அடைக்கப்படுகிறது.

முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி சிகிச்சை சென்னை செய்வதால் ஏற்படும் பயன்கள்
:

இச்சிகிச்சை முறையில் பாதிப்படைந்த பகுதியை முழுமையாக மற்றும் துல்லியமாக கண்டறியப்பட்டு, மிக துல்லியமாக அதனை சரி செய்யப்படுகிறது. இவ்வகை சிகிச்சை முறை மிக எளிதாக செய்யப்படுகிறது. மேலும், விரைவில் குணமடைய முடியும். முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை முறையில் வீக்கம் மற்றும் அபாயங்கள் மிக குறைவு. வழக்கமாக செய்யப்படும் அறுவை சிகிச்சை முறையில் திசுக்களை நீக்குதல் போன்று இவ்வகை சிகிச்சை முறையில் செய்வது இல்லை.

டாக்டர். விஜயகுமார் சோகன்லால், மஹி எலும்பு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவமனை, சென்னை. எங்கள் மருத்துவமனையில் எலும்பு மற்றும் எலும்பு மற்றும் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் முழங்கால் ஆர்த்தோஸ்கோபி மிக தரமான முறையில் செய்யப்படுகிறது. எங்களிடம் வரும் நோயாளிகளுக்கு தரமான சுற்றுப்புற சூழலையும் தரமான சிகிச்சையும் அளிக்கபடுக்குறது . மேலும் , எங்கள் மருத்துவமனை சென்னையின் மிக சிறந்த எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சை மிக சிறப்பாகவும் மலிவு கட்டணத்தில் செய்யப்படுகிறது.

http://mahiclinic.com/contact-us/index.html

மேலும் விவரங்களுக்கு : mahiclinic.com
-மெயில் : mahiclinicchennai@gmail.com

No comments:

Post a Comment